Advokatbyrå Malmö

Letar du efter en advokatbyrå i Malmö? Då är du varmt välkommen att kontakta oss på ADACTA. Vi är huvudsakligen verksamma inom humanjuridik och erbjuder dig erfarna, nytänkande advokater och jurister med djupgående kunskap inom sina respektive fält.

Hur kan vi hjälpa till?

På vårt kontor i Malmö har vi bred kompetens och kan tillhandahålla kompletta juridiska lösningar, utformade efter dina behov. Med respekt och hänsyn som ledord bygger vi en god relation där du känner dig trygg – en förutsättning för det förtroende du ska känna för ditt juridiska ombud.

Viktigt med fungerande dynamik

Genom att alltid inleda med ett första förutsättningslöst möte, säkerställer vi redan från start att dynamiken mellan dig och ditt juridiska ombud fungerar. Det skapar trygghet för alla parter och utgör en stabil grund att bygga vidare på.

Experter på humanjuridik

Här inriktar vi oss främst på humanjuridik, ett område som ofta präglas av synnerligen påfrestande ärenden. Våra klienter består huvudsakligen av privatpersoner och små till medelstora företag. Vi är verksamma inom följande fem områden:

  • Migrationsrätt
  • Affärsrätt
  • Socialrätt
  • Familjerätt
  • Brottmål

Migrationsrätt

Ta kontakt med oss om du behöver hjälp med asylfrågor, arbets- och uppehållstillstånd samt anhöriginvandring. Våra advokater och jurister är erfarna och står vid din sida.

Socialrätt

Vi hjälper dig med allt som faller inom ramarna för socialrätten och ger dig juridisk rådgivning för frågor rörande vård och bidrag.

Familjerätt

Inom familjerätten behandlas de allra flesta frågor som i något slags juridisk mån berör familjelivet. Det kan förslagsvis röra områden som arv, testamente och samboavtal. Av naturliga skäl kan detta vara känsligt för inblandade parter. Vänd dig till oss för lika delar engagemang och expertis. 

Brottmål

Ett brottmålsfall uppstår då misstanke om brott föreligger. Processen syftar till att fastslå huruvida den misstänkte är skyldig till brottet och vilket eventuellt straff denne ska dömas till. På ADACTA har vi möjlighet att agera såväl målsägarbiträde som försvarsadvokat.

ADACTA – din advokatbyrå i Malmö.